Cíl EÚS 2014-2020

Srdečně Vás vítáme na internetových stránkách programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS 2014-2020. Program spolupráce Cíl EÚS 2014-2020 byl oficiálně schválen dne
17. prosince 2014 Evropskou komisí.

Program spolupráce (2. verze)
PDF (1.4 MB)

Pro realizaci přeshraničních projektů mezi Svobodným státem Bavorsko
a Českou republikou bude v programovém období 2014-2020 k dispozici 103,4 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Celkový objem prostředků dotačního programu tak při využití národního kofinancování bude činit více než 121 mil. eur.