Programové období 2021-2027

Od začátku roku 2019 se připravuje program INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027. Proces, do kterého je zapojeno mnoho aktérů, a který vyžaduje dobrou koordinaci na více úrovních. Na naší domovské stránce programu bychom Vás chtěli informovat o pokroku v rámci přípravných opatření, upozornit na nadcházející procesy, kterých se můžete zúčastnit a také Vám poskytnout přehled o již dohodnutém obsahu kooperačního programu.

Aktuality

Zapojení veřejnosti do zprávy o vlivu programu na životní prostředí

Na Vašem názoru záleží!

V rámci příprav programu je předepsané strategické posuzování vlivů programu na životní prostředí (viz směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001, směrnice SEA).

Cílem strategického posuzování vlivů na životní prostředí je zhodnotit dopady budoucího programu s ohledem na životní prostředí. Díky tomuto posouzení má být v návrhu programu zohledněna důležitost životního prostředí a v tomto ohledu zároveň zlepšena kvalita programu.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí PDF (4.89 MB)

Návrh programu PDF (1.29 MB)

Nyní máte příležitost se ke zveřejněným dokumentům písemně vyjádřit.

Vaše stanoviska ke zprávě o vlivu na životní prostředí bude možné zaslat elektronicky do 05.06.2021 prostřednictvím informačního systému Ministerstva životního prostředí ČR (Informační systém SEA (cenia.cz)).

Odkaz na Informační systém SEA: Informační systém SEA (cenia.cz)

Vaše stanoviska k návrhu programu zasílejte prosím na e-mailovou adresu: adela.rathova[at]@mmr[dot].cz

V případě otázek se prosím též obraťte na výše uvedenou adresu.

Těšíme se na Vaše odpovědi!

Zveřejněno dne: 22.04.2021, aktualizováno dne: 10.05.2021