Dokumenty

Pro lepší přehlednost zde na jednom místě naleznete všechny aktuální dokumenty, které jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Staré verze dokumentů naleznete v Archivu.

Aktuální dokumenty

Program spolupráce

Nařízení

Podávání žádostí

Příručka pro české žadatele

Příručka pro české žadatele, 2. vydání PDF (1.20 MB)

Přílohy k 2. vydání Příručky pro české žadatele ZIP (6.41 MB)

Druhé vydání Příručky pro české žadatele je platné od 06.09.2016 pro projektové žádosti, které budou předloženy po tomto datu. Soubor příloh je platný od 01.04.2018. Starší verze příloh najdete v sekci Archiv.

Dne 19.12.2016 došlo k aktualizaci 2. vydání Příručky pro české žadatele prostřednictvím následujících dokumentů:

Metodický pokyn č. 1 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (916 KB)

Metodický pokyn č. 1 k 2. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 19.12.2016.

Příloha 7 - Maximální limity pro základní typové pozice PDF (66 KB)

Aktualizovaná verze přílohy 7 - Maximální limity pro základní typové pozice k 2. vydání Příručky pro české žadatele byla platná od 19.12.2016 do 31.03.2018.

Příloha 13 - Podrobný rozpočet XLSX (30 KB)

Aktualizovaná verze přílohy 13 - Podrobný rozpočet k 2. vydání Příručky pro české žadatele je platná od 19.12.2016.

Aktualizace pravidel ze dne 19.12.2016 se vztahuje na všechny žádosti předkládané k 08.02.2017.

Dne 01.03.2017 došlo k aktualizaci 2. vydání Příručky pro české žadatele prostřednictvím následujícího dokumentu:

Metodický pokyn č. 2 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (316 KB)
Metodický pokyn č. 2 k 2. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 01.03.2017.

Dne 22.01.2018 došlo k aktualizaci 2. vydání Příručky pro české žadatele prostřednictvím následujícího dokumentu:

Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (742 KB)


Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 22.01.2018.

Dne 01.04.2018 došlo k aktualizaci 2. vydání Příručky pro české žadatele prostřednictvím následujícího dokumentu:

Metodický pokyn č. 4 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (536 KB)

Metodický pokyn č. 4 k 2 vydání Příručky pro české žadatele je platný od 01.04.2018.

Elektronický Monitorovací systém (eMS)

Formulář pro registraci v eMS (2. verze)
DOCX (227 KB)

Prohlášení o souhlasu (2. verze) PDF (85 KB)

Prohlášení o souhlasu není nutné nahrát jako přílohu do systému eMS. Prohlášení o souhlasu bude automaticky potvrzeno odesláním žádosti v systému.

Vzorová žádost č. 999 PDF (120 KB)Vzorová žádost č. 999 ve formátu PDF.

Povinné přílohy k žádosti

Partnerská dohoda (2. verze)
DOCX (47 KB)

Zásadní význam v žádosti uvedených výdajů pro udělení dotace (3. verze) DOCX (70 KB)Příloha "Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace" musí být podepsána pouze bavorskými projektovými partnery.

Další dokumenty

Pokyny k nakládání s indikátory výstupu v projektové žádosti (1. verze) PDF (357 KB)

Kontrola a hodnocení projektových žádostí

Realizace projektů

Příručka pro české příjemce dotace

Příručka pro české příjemce dotace, 3. vydání PDF (862 KB)

Přílohy k 3. vydání Příručky pro české příjemce dotace ZIP (2.77 MB)

Třetí vydání Příručky pro české příjemce dotace je platné od 01.01.2018. Změny se týkají především kapitoly 2 "Změny projektu". Přehled všech provedených změn najdete na konci jednotlivých kapitol. Podrobné informace k náležitostem dokladování výdajů jsou dostupné na webu Centra pro regionální rozvoj.

Letáky

Leták programu PDF (3.08 MB)

Archiv

Program spolupráce

Podávání žádostí

Příručka pro české žadatele

Příručka pro české žadatele, 1. vydání PDF (1.16 MB)

Přílohy k 1. vydání Příručky pro české žadatele ZIP (13.91 MB)

První vydání Příručky pro české žadatele je platné od 18.01.2016 pro projektové žádosti, které budou předloženy po tomto datu.

Příloha 13 - Podrobný rozpočet (aktualizovaná verze k 10.02.2016) XLSX (20 KB)

Aktualizovaná verze přílohy 13 - Podrobný rozpočet k 1. vydání Příručky pro české žadatele je platná od 10.02.2016.

Metodický pokyn č. 1 k 1. vydání Příručky pro české žadatele PDF (626 KB)

Metodický pokyn č. 1 k 1. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 04.07.2016.

Partnerská dohoda (2. verze) DOCX (47 KB)

Formulář Partnerské dohody (2. verze) k 1. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 05.07.2016.

Přílohy k 2. vydání Příručky pro české žadatele ZIP (6.68 MB)

Soubor příloh k druhému vydání Příručky pro české žadatele platný od 06.09.2016 do 18.12.2016.

Přílohy k 2. vydání Příručky pro české žadatele ZIP (6.52 MB)

Soubor příloh k druhému vydání Příručky pro české žadatele platný od 19.12.2016 do 01.04.2018.

 

Elektronický Monitorovací systém (eMS)

Formulář pro registraci v eMS (1. verze) DOCX (40 KB)

Prohlášení o souhlasu (1. verze) PDF (166 KB)

Povinné přílohy k žádosti

Partnerská dohoda (1. verze) DOCX (23 KB)

Zásadní význam v žádosti uvedených výdajů pro udělení dotace (2. verze) DOCX (67 KB)

Zásadní význam v žádosti uvedených výdajů pro udělení dotace (1. verze) DOCX (23 KB)

Realizace projektů

Příručka pro české příjemce dotace, 2. vydání

Příručka pro české příjemce dotace, 2. vydání PDF (507 KB)
Přílohy k 2. vydání Příručky pro české příjemce dotace ZIP (1.96 MB)Druhé vydání Příručky pro české příjemce dotace bylo platné od 01.05.2017. Dne 23.06.2017 byl do příloh Příručky doplněn vzor Zprávy za projekt a Vzor Harmonogramu monitorovacích období.

Metodický pokyn č. 1 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (519 KB)Metodický pokyn č. 1 k 2. vydání Příručky pro české žadatele byl platný od 15.09.2017.

Příloha 2 - Smlouva o podmínkách realizace projektu PDF (410 KB)Aktualizovaná verze přílohy 2 – Smlouva o podmínkách realizace projektu k 2. vydání Příručky pro české žadatele byla platná od 15.09.2017.

Příloha 5 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace PDF (349 KB)Aktualizovaná verze přílohy 5 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 2. vydání Příručky pro české žadatele byla platná od 15.09.2017.

Příručka pro české příjemce dotace, 1. vydání

Příručka pro české příjemce dotace, 1. vydání PDF (492 KB)

Přílohy k 1. vydání Příručky pro české příjemce dotace ZIP (377 KB)

První vydání Příručky pro české příjemce dotace bylo platné od 24.10.2016.

Dokumenty pro podávání zpráv za partnera k 30.04.2017

Návod pro práci s eMS při vyúčtování projektu příjemcem dotace PDF (1.37 MB)

Ukázka zprávy za partnera PDF (71 KB)

Formulář Přehled zadávacích řízení DOCX (244 KB)

Podrobná soupiska výdajů XLS (310 KB)

Tyto dokumenty byly k 1.5.2017 nahrazeny 2. vydáním Příručky pro české příjemce.