Dokumenty

Pro lepší přehlednost zde na jednom místě naleznete všechny aktuální dokumenty, které jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Staré verze dokumentů naleznete v Archivu.

Aktuální dokumenty

Nařízení

Podávání žádostí

Příručka pro české žadatele

Příručka pro české žadatele, 4. vydání PDF (1.48 MB)

Přílohy k 4. vydání Příručky pro české žadatele ZIP (6.40 MB)

Čtvrté vydání Příručky pro české žadatele je platné od 9.9.2019. Přehled všech provedených změn najdete na konci jednotlivých kapitol. Starší vydání Příručky najdete v sekci Archiv.

Metodický pokyn č. 1 k 4. vydání Příručky pro české žadatele  PDF (578 KB)

Příloha k Metodickému pokynu č. 1 – aktualizovaný Seznam zkratek a vymezení specifických pojmů PDF (255 KB)

Metodický pokyn č. 1 k 4. vydání Příručky pro české žadatele vč. přílohy je platný od 20.01.2021.

Elektronický Monitorovací systém (eMS)

Formulář pro registraci v eMS (2. verze) DOCX (227 KB)

Prohlášení o souhlasu (3. verze) PDF (125 KB)

Prohlášení o souhlasu není nutné nahrát jako přílohu do systému eMS. Prohlášení o souhlasu bude automaticky potvrzeno odesláním žádosti v systému.

Vzorová žádost č. 999 PDF (120 KB) Vzorová žádost č. 999 ve formátu PDF.

Povinné přílohy k žádosti

Partnerská dohoda (2. verze) DOCX (47 KB)

Zásadní význam v žádosti uvedených výdajů pro udělení dotace (3. verze) DOCX (70 KB) Příloha "Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace" musí být podepsána pouze bavorskými projektovými partnery.

Další dokumenty

Pokyny k nakládání s indikátory výstupu v projektové žádosti (1. verze) PDF (357 KB)

Postup v případě společného zadávání veřejných zakázek      (1. verze) PDF (583 KB)

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů PDF (515 KB)

Příloha 1 - Vzorový formulář Žádosti DOC (132 KB)

Příloha 2 - Informace o provozu podatelny MMR DOCX (48 KB)

Uvedený postup platí pro projekty předložené na 8. zasedání Monitorovacího výboru a později.

Kontrola a hodnocení projektových žádostí

Realizace projektů

Příručka pro české příjemce dotace

Příručka pro české příjemce dotace, 5 vydání PDF (1.44 MB)

Přílohy k 5. vydání Příručky pro české příjemce dotace ZIP (4.05 MB)

Páté vydání Příručky pro české příjemce dotace je platné od 16.03.2021. Přehled všech provedených změn najdete na konci jednotlivých kapitol.Starší vydání Příručky najdete v sekci Archiv. Podrobné informace k náležitostem dokladování výdajů jsou dostupné na webu Centra pro regionální rozvoj.

Letáky

Leták programu PDF (3.08 MB)

Archiv

Program spolupráce

Podávání žádostí

Příručka pro české žadatele

Příručka pro české žadatele, 1. vydání PDF (1.16 MB)

Přílohy k 1. vydání Příručky pro české žadatele ZIP (13.91 MB)

První vydání Příručky pro české žadatele bylo platné od 18.01.2016 do 05.09.2016.

Příloha 13 - Podrobný rozpočet (aktualizovaná verze k 10.02.2016) XLSX (20 KB)

Aktualizovaná verze přílohy 13 - Podrobný rozpočet k 1. vydání Příručky pro české žadatele je platná od 10.02.2016.

Metodický pokyn č. 1 k 1. vydání Příručky pro české žadatele PDF (626 KB)

Metodický pokyn č. 1 k 1. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 04.07.2016.

Partnerská dohoda (2. verze) DOCX (47 KB)

Formulář Partnerské dohody (2. verze) k 1. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 05.07.2016.

Příručka pro české žadatele, 2. vydání PDF (1.20 MB)

Druhé vydání Příručky pro české žadatele bylo platné od 06.09.2016 do 22.07.2018.

Přílohy k 2. vydání Příručky pro české žadatele ZIP (6.68 MB)

Soubor příloh k druhému vydání Příručky pro české žadatele platný od 06.09.2016 do 18.12.2016.

Přílohy k 2. vydání Příručky pro české žadatele ZIP (6.52 MB)

Soubor příloh k druhému vydání Příručky pro české žadatele platný od 19.12.2016 do 01.04.2018.

Přílohy k 2. vydání Příručky pro české žadatele ZIP (6.41 MB)

Soubor příloh k druhému vydání Příručky pro české žadatele platný od 01.04.2018 do 22.07.2018.

Metodický pokyn č. 1 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (916 KB)

Příloha 7 - Maximální limity pro základní typové pozice PDF (66 KB)

Příloha 13 - Prodrobný rozpočet XLSX (30 KB)

Metodický pokyn č. 1 k 2. vydání Příručky pro české žadatele byl platný od 19.12.2016 do 22.07.2018.

Metodický pokyn č. 2 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (316 KB)

Metodický pokyn č. 2 k 2. vydání Příručky pro české žadatele byl platný 01.03.2017 do 22.07.2018.

Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (742 KB)

Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele byl platný od 22.01.2018 do 22.07.2018.

Metodický pokyn č. 4 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (536 KB)

Metodický pokyn č. 4 k 2. vydání Příručky pro české žadatele byl platný od 01.04.2018 do 22.07.2018.

Příručka pro české žadatele, 3. vydání PDF (1.48 MB)

Přílohy k 3. vydání Příručky pro české žadatele ZIP (6.17 MB)

Třetí vydání Příručky pro české žadatele bylo platné od 23.07.2018 do 08.09.2019.

Elektronický Monitorovací systém (eMS)

Formulář pro registraci v eMS (1. verze) DOCX (40 KB)

Prohlášení o souhlasu (1. verze) PDF (166 KB)

Prohlášení o souhlasu (2. verze) PDF (85 KB)

Povinné přílohy k žádosti

Partnerská dohoda (1. verze) DOCX (23 KB)

Zásadní význam v žádosti uvedených výdajů pro udělení dotace (2. verze) DOCX (67 KB)

Zásadní význam v žádosti uvedených výdajů pro udělení dotace (1. verze) DOCX (23 KB)

Realizace projektů

Příručka pro české příjemce dotace, 4. vydání

Příručka pro české příjemce dotace, 4. vydání PDF (779 KB)

Přílohy k 4. vydání Příručky pro české příjemce dotace ZIP (3.29 MB)

Čtvrté vydání Příručky pro české příjemce dotace bylo platné od 01.08.2019. Přehled všech provedených změn najdete na konci jednotlivých kapitol. Podrobné informace k náležitostem dokladování výdajů jsou dostupné na webu Centra pro regionální rozvoj.

Metodický pokyn č. 1 k 4. vydání Příručky pro české příjemce PDF (700 KB)

Metodický pokyn č. 1 k 4. vydání Příručky pro české příjemce je platný od 01.10.2019.

Metodický pokyn č. 2 k 4. vydání Příručky pro české příjemce PDF (577 KB)

Příloha k Metodickému pokynu č. 2 – Vzor Zprávy o udržitelnosti DOCX (228 KB)

Metodický pokyn č. 2 k 4. vydání Příručky pro české příjemce vč. přílohy je platný od 16.07.2020.

Příručka pro české příjemce dotace, 3. vydání

Příručka pro české příjemce dotace, 3. vydání PDF (862 KB)

Přílohy k 3. vydání Příručky pro české příjemce dotace ZIP (2.77 MB)

Třetí vydání Příručky pro české příjemce dotace bylo platné od 01.01.2018. Změny se týkají především kapitoly 2 "Změny projektu". Přehled všech provedených změn najdete na konci jednotlivých kapitol.Podrobné informace k náležitostem dokladování výdajů jsou dostupné na webu Centra pro regionální rozvoj.

Příručka pro české příjemce dotace, 2. vydání

Příručka pro české příjemce dotace, 2. vydání PDF (507 KB)
Přílohy k 2. vydání Příručky pro české příjemce dotace ZIP (1.96 MB) Druhé vydání Příručky pro české příjemce dotace bylo platné od 01.05.2017. Dne 23.06.2017 byl do příloh Příručky doplněn vzor Zprávy za projekt a Vzor Harmonogramu monitorovacích období.

Metodický pokyn č. 1 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (519 KB) Metodický pokyn č. 1 k 2. vydání Příručky pro české žadatele byl platný od 15.09.2017.

Příloha 2 - Smlouva o podmínkách realizace projektu PDF (410 KB) Aktualizovaná verze přílohy 2 – Smlouva o podmínkách realizace projektu k 2. vydání Příručky pro české žadatele byla platná od 15.09.2017.

Příloha 5 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace PDF (349 KB) Aktualizovaná verze přílohy 5 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 2. vydání Příručky pro české žadatele byla platná od 15.09.2017.

Příručka pro české příjemce dotace, 1. vydání

Příručka pro české příjemce dotace, 1. vydání PDF (492 KB)

Přílohy k 1. vydání Příručky pro české příjemce dotace ZIP (377 KB)

První vydání Příručky pro české příjemce dotace bylo platné od 24.10.2016.

 

Dokumenty pro podávání zpráv za partnera k 30.04.2017

Návod pro práci s eMS při vyúčtování projektu příjemcem dotace PDF (1.37 MB)

Ukázka zprávy za partnera PDF (71 KB)

Formulář Přehled zadávacích řízení DOCX (244 KB)

Podrobná soupiska výdajů XLS (310 KB)

Tyto dokumenty byly k 1.5.2017 nahrazeny 2. vydáním Příručky pro české příjemce.