Dotace

Dotační území

Dotační území je stejné jako v předchozím programovém období. Na bavorské straně je tvořeno řadou zemských okresů přiléhajících k hranici a řadou zemských okresů k nim přiléhajících.

Jedná se o zemské okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a statutární města Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing a Weiden in der Oberpfalz.

Na české straně je dotační území tvořeno Karlovarským, Plzeňským a Jihočeským krajem.

Pravidla pro poskytování dotace

  • Na projektu se musí podílet minimálně jeden bavorský a jeden český partner.
  • Partneři si mezi sebou zvolí vedoucího partnera, který nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu.
  • Každý projekt musí být tematicky přiřazen ke specifickému cíli příslušné Prioritní osy.
  • Projekt musí mít pozitivní dopad na bavorské a české příhraničí.
  • Projekt musí splnit minimálně tři ze čtyř kritérií spolupráce:  

Společná příprava (nutno splnit vždy)
Společná realizace (nutno splnit vždy)
Společné financování
Společný personál

  • Dotační sazba činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Příručka pro české žadatele

Příprava projektové žádosti se řídí Příručkou pro české žadatele. Všem, kteří plánují realizovat projekt financovaný z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS ČR - Bavorsko 2014-2020, doporučujeme Příručku nejprve důkladně prostudovat. V přílohách naleznete potřebné dokumenty (projektovou žádost, vzor podrobného rozpočtu atd.). Příručka může být aktualizována novým vydáním nebo metodickým pokynem k aktuálnímu vydání.

Příručka pro české žadatele, 2. vydání
PDF (1.20 MB)

Přílohy k 2. vydání Příručky pro české žadatele ZIP (6.60 MB)

Druhé vydání Příručky pro české žadatele je platné od 06.09.2016 pro projektové žádosti, které budou předloženy po tomto datu.

Dne 19.12.2016 došlo k aktualizaci 2. vydání Příručky pro české žadatele prostřednictvím následujících dokumentů:

Metodický pokyn č. 1 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (916 KB)

Metodický pokyn č. 1 k 2. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 19.12.2016.

Příloha 7 - Maximální limity pro základní typové pozice PDF (66 KB)

Aktualizovaná verze přílohy 7 - Maximální limity pro základní typové pozice k 2. vydání Příručky pro české žadatele je platná od 19.12.2016.

Příloha 13 - Podrobný rozpočet XLSX (30 KB)

Aktualizovaná verze přílohy 13 - Podrobný rozpočet k 2. vydání Příručky pro české žadatele je platná od 19.12.2016.

Aktualizace pravidel ze dne 19.12.2016 se vztahuje na všechny žádosti předkládané k 08.02.2017.

Dne 01.03.2017 došlo k aktualizaci 2. vydání Příručky pro české žadatele prostřednictvím následujícího dokumentu:

Metodický pokyn č. 2 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (316 KB)
Metodický pokyn č. 2 k 2. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 01.03.2017.

Dne 22.01.2018 došlo k aktualizaci 2. vydání Příručky pro české žadatele prostřednictvím následujícího dokumentu:

Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele PDF (741 KB)
Metodický pokyn č. 3 k 2. vydání Příručky pro české žadatele je platný od 22.01.2018.