Podávání žádostí

V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 jsou žádosti předkládány elektronickou formou prostřednictvím elektronického monitorovacího systému (eMS).

Řídící orgán doporučuje potenciálním žadatelům žádost včas konzultovat s příslušným Místem zpracovávající žádost.

Čeští žadatelé naleznou veškeré informace k vyplnění elektronické žádosti, k přílohám žádosti, k pravidlům způsobilosti a k procesu schvalování projektů v Příručce pro české žadatele (česky) umístěné v sekci Dotace.

Bavorští žadatelé naleznou nejdůležitější informace k vyplnění elektronické žádosti a k přílohám žádosti v dokumentu "Pokyny pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického monitorovacího systému" (německy) v sekci Ke stažení. V sekci Dotace jim jsou dále k dispozici Společná pravidla pro způsobilost výdajů a otázky pro hodnocení projektů.

Dále zde naleznete ke stažení formuláře povinných příloh "Partnerská dohoda" a "Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace" (tuto přílohu předkládají pouze bavorští partneři projektu). Tyto formuláře je povinné použít a kompletně vyplnit.

Přístupové údaje si vyžádá každý uživatel vedoucího, resp. projektového partnera u Společného sekretariátu prostřednictvím formuláře pro registraci (viz Ke stažení), který se odešle na e-mailovou adresu: gs-etz[at]@reg-ofr.bayern[dot].de. Společný sekretariát poté doručí přístupové údaje na příslušnou e-mailovou adresu.

Přístup do eMS lze zřídit pro více osob v rámci organizace vedoucího, resp. projektového partnera. Pro každého uživatele je však nutné vyplnit tento formulář zvlášť.

Odkaz na eMS

Zdese dostanete k elektronické žádosti.

Po rozkliknutí odkazu je možné vlevo nahoře přepnout jazyk systému eMS na češtinu (DE/CZ).

V případě technických problémů při práci v eMS se prosím obraťte na Společný sekretariát (e-mail: gs-etz[at]@reg-ofr.bayern[dot].de, další kontaktní údaje v sekci Kontaktní osoby).

Datum předložení žádosti

Jako datum předložení žádosti platí datum elektronického podání. Pro zpracování  žádosti je směrodatné doručení v písemné formě, tj. prověřování žádosti bude zahájeno až poté, co bude žádost předložena jak v elektronické, tak i v písemné formě (doručená osobně nebo poštou).

Podávání žádosti v rámci programu Cíl EÚS 2014-2020 je možné v zásadě kdykoliv.

Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 13. zasedání Monitorovacího výboru je 18. srpen 2021 do 23:59 hodin.

Zasedání 13. Monitorovacího výboru se bude pravděpodobně konat 1.-2. prosince 2021.

Upozorňujeme na to, že ani u žádostí, které budou předloženy včas, neexistuje právní nárok na projednání projektu na příštím zasedání Monitorovacího výboru, protože pracovní náročnost kontroly závisí především na druhu a kvalitě projektu a úplnosti předložených podkladů.

Pro podání přepracovaných projektů platí:

Pokud se nezměnili partneři projektu, není nutné znovu podepsat a nahrát formulář Partnerské dohody a přílohu "Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace". V každém případě je však nutné, aby kromě elektronického podání byla žádost znovu vytištěna a podepsána vedoucím partnerem ve dvojím vyhotovení a musí být doručena na příslušné Místo zpracovávající žádost vedoucího partnera.