Priority

Program spolupráce se v programovém období 2014–2020 zaměřuje na čtyři prioritní osy. V rámci těchto prioritních os se rozdělí dotační prostředky EU ve výši 103,4 mil. eur.

Rozdělení prostředků EU

Projekty Technické pomoci slouží k podpoře programů spolupráce a k náležitému realizování programu prostřednictvím orgánů programu. Konkrétně bude z prostředků Technické pomoci financována jak příprava, administrace, realizace, monitorování, hodnocení, informace a komunikace, vytváření sítí, tak kontrola a audit. Technická podpora je rozdělena do 13 projektů podle regionálního a tématického zaměření (podrobný seznam viz seznam projektů (operací)).