Evropská územní spolupráce

Evropská územní spolupráce (EÚS) je cílem v rámci podpory evropských strukturálních a investičních fondů, která je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Rozděluje se na tři pilíře: přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce a meziregionální spolupráce.

Pro tyto programy dává Evropská komise v programovém období 2014-2020 k dispozici prostředky v celkové výši 8,9 mld. eur. Z toho 6,6 mld. eur připadá na přeshraniční spolupráci.

Nařízení

Právní rámec pro programy přeshraniční spolupráce je tvořen příslušnými nařízeními EU:

Nařízení o ERDF PDF (965 KB)

Nařízení o EÚS PDF (1.04 MB)

Nařízení o Fondu soudržnosti PDF (1.01 MB)

Nařízení o společných ustanoveních PDF (2.66 MB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euroatom) 2018/1046 (tzv. souhrnné nařízení)
PDF (671 KB)