Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

O nás

Co je to INTERREG?

Evropská územní spolupráce (INTERREG) je jedním z cílů, které jsou podporovány v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). INTERREG se dělí do tří oblastí:

  • INTERREG A: přeshraniční spolupráce k podpoře integrovaného a harmonického regionálního rozvoje mezi sousedními regiony
  • INTERREG B: nadnárodní spolupráce k dosažení vyššího stupně územní integrace
  • INTERREG C: meziregionální spolupráce s cílem posílit účinnost politiky soudržnosti

 

 

Okdazy na INTERREG B a INTERREG C (en)

INTERREG B
INTERREG C

99 mil. €

Dotační prostředky EFRR

Co je to INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027?

Program INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 posiluje přeshraniční spolupráci mezi Českem a Bavorskem. Podporovány jsou inovativní česko-bavorské projekty, které přispívají k odbourávání bariér, ke vzájemnému porozumění a propojování obyvatel a zároveň ke zvyšování kvality života.

Program

Kdo jsou orgány programu?

Které orgány jsou odpovědné za realizaci programu a jaké jsou jejich úkoly?

  • Řídicí orgán (ŘO): Řídicí orgán je zodpovědný za realizaci programu a komunikuje s Evropskou komisí. Řídicí orgán je při plnění svých úkolů podporován především Národním orgánem a Společným sekretariátem.
  • Národní orgán (NO): Národní orgán spolupracuje s Řídicím orgánem na koordinačních, schvalovacích a kontrolních procesech v programu platných pro Českou republiku.
  • Společný sekretariát (JS): Společný sekretariát podporuje Řídicí orgán a Národní orgán při realizaci jejich úkolů. Společný sekretariát také podporuje příjemce dotace a partnery při realizaci svých operací.

Ke kontaktům

[Translate to Czech:] Ansprechpartner
Kontakty