Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Projekty

Diagram naplánovaných projektů programového období 2021-2027

Článek 49 odst. 3 nařízení (EU) 2021/1060 stanovuje, že seznam projektů vybraných pro poskytnutí podpory z fondů musí být zveřejněn na internetových stránkách.

Tento seznam je aktualizován 3x ročně (tzn. k 31.03., 31.07., 30.11.).