Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Malé projekty

Co je malý projekt? 

Podpora tzv. malých projektů má snížit bariéry přeshraniční spolupráce. Ve srovnání s běžnými projekty mají proto malé projekty kratší dobu trvání, méně finančních prostředků a využívají zjednodušené způsoby vyúčtování.

Žádosti o financování malého projektu lze podávat pro priority 3 (vzdělávání), 4 (kultura a udržitelný cestovní ruch) a 5 (people-to-people). V prioritách 3 a 5 lze financovat malé projekty s celkovými náklady do max. 30 000 EUR, v prioritě 4 lze financovat malé projekty s celkovými náklady do max. 50 000 EUR.

Primárními kontaktními osobami pro malé projekty jsou správci fondu malých projektů:

Malé projekty jako operace strategického významu.

Malé projekty také umožňují projektovým partnerům s menší administrativní a finanční kapacitou předkládat projekty. To platí například pro malé a střední obce nebo sdružení. Často jsou to právě tito projektoví partneři, kteří významně přispívají ke sbližování občanů na obou stranách hranice. Malé projekty tak významně přispívají k dosažení cílů programu.

Kde a kdy se vytvoří / podá projektová žádost?

Podávání žádosti pro malé projekty v Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 probíhá elektronicky v monitorovacím systému fondu malých projektů Jems.

Systém je přístupný pouze registrovaným uživatelům. Vytvořte si účet v  FMP Jems.

Nová výzva k předkládání malých projektů je otevřena od 16.5.2024 do 18.7.2024 do 15:00 hod.   

Kontaktní osoby FMP

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis

+420 353 034 142

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy

+420 376 399 472