Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Projekty 2021-2027

Na této stránce naleznete projekty z dotačního období 2021-2027.

Vaše fotografie pořízené během dalších monitorovacích období můžete zasílat Společnému sekretariátu, který je u přísl. projektu zveřejní.
Upozorňujeme, že maximální velikost jedné fotografie má být přibližně 1 MB.

Výzkum a přenos znalostí
Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí
Vzdělávání
Kultura a udržitelný cestovní ruch
Lepší správa spolupráce
Správa spolupráce & setkávání
Fond malých projektů INTERREG BY-ČR 2021-2027 v EUREGIU EGRENSIS - Část projektu "people-to-people"
Projekt v jedné větě
Fond malých projektů v programu INTERREG Bavorsko-Česko 2021-2027 v EUREGIU EGRENSIS - Část projektu "people-to-people"
Výzkum a přenos znalostí
Potenciál optimalizace povrchu 3D tištěných kovových komponent
Projekt v jedné větě
Projekt AM SURF se zaměřuje na rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit projektového regionu tím, že propojuje aplikovaný výzkum 3 výzkumných organizací (COMTES FHT, OTH Amberg-Weiden, THD – Technologický kampus Cham) a přímý transfer znalostí prostřednictvím sítě spolupracujících firem Klastru MECHATRONIKA.
Kultura & cestovní ruch
Fond malých projektů INTERREG BY-CZ 2021-2027 v EUREGIU EGRENSIS - Část "Kultura a cestovní ruch"
Projekt v jedné větě
Fond malých projektů v programu INTERREG Bavorsko-Česko 2021-2027 v EUREGIU EGRENSIS - Část projektu "Kultura a udržitelný cestovní ruch"
Vzdělávání
Fond malých projektů INTERREG BY-ČR 2021-2027 v EUREGIU EGRENSIS - Část projektu "Vzdělávání"
Projekt v jedné větě
Fond malých projektů v programu INTERREG Bavorsko-Česko 2021-2027 v EUREGIU EGRENSIS - Část projektu "Vzdělavání"
Vzdělávání
Hrdinové řemesla - Perspektivní kariéra v řemeslných oborech
Projekt v jedné větě
Projekt reaguje na nedostatek odborníků v řemeslných oborech v regionech jižní Čechy a Dolní Bavorsko.
Ochrana klimatu a životního prostředí
Ekologické dopady návratu vlků do ekosystému Šumavy/Bavorského lesa
Projekt v jedné větě
Cílem předkládaného projektu je formulace strategie managementu volně žijících kopytníků v obou národních parcích Šumava a Bavorský les, která bude zohledňovat návrat vlka do oblasti.
Správa spolupráce & setkávání
Stavba mostů
Projekt v jedné větě
Posílení přeshraniční spolupráce mezi institucemi a organizacemi, jenž se zabývají problematikou sociálně a zdravotně znevýhodněných osob, navázání dlouhodobé a kvalitní spolupráce a vznik osobních vazeb za pomoci aktivit projektu.
Správa spolupráce & setkávání
Fond malých projektů BW-BW Spolupráce mezi občany
Projekt v jedné větě
Podpora malých projektů v oblasti přeshraničního setkávání
Kultura & cestovní ruch
Fond malých projektů Bav. les - Šumava Kultura a udržitelný cestovní ruch
Projekt v jedné větě
Fond malých projektů regionu Bavorský les - Šumava v oblasti kultury a udržitelného cestovního ruchu
Kultura & cestovní ruch
Architektouren
Projekt v jedné větě
Turistický rozvoj atraktivit v Bavorsko-Českém příhraničí
Nebyly nalezeny žádné projekty.

Váš projekt není na seznamu? Pak nám ho zašlete pomocí našeho formuláře.