Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Realizace projektů

Náš projekt byl naplánován. Co dále?

Pokud Váš projekt získal schválením žádosti nárok na podporu z Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027, vyplývají z toho pro Vás, nositele projektu, práva a povinosti:

- Jakmile obdržíte Smlouvu o podmínkách realizace projektu (čeští partneři) nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (bavorští partneři), jste povinni podávat zprávy o průběhu realizace Vašeho projektu.

- Od tohoto data máte taktéž právo uplatnit vůči Programu výdaje k refinancování, které jste na realizaci projektu vynaložili.

Předkládání zpráv a indikátory

Předkládání zpráv o pokroku projektu a s tím i vykazování výdajů probíhá elektronicky v monitorovacím systému Jems. Informace o způsobilých výdajích naleznete ve Společných pravidlech pro způsobilost výdajů.

Úspěšnost Vašeho projektu se měří dle plnění ukazatelů výstupu a výsledku, které jste uvedli při podání žádosti. Pokyny k ukazatelům výstupů a výsledků naleznete v sekci Dokumenty.

Kdo Vám pomůže v případě technických dotazů k Jems?

V případě technických dotazů k systému se prosím obraťte na Společný sekretariát.

Na koho se obrátit v případě obecných dotazů k vyúčtování?

V případě obsahových dotazů týkajících se vyúčtování se, prosím, obraťe na Vaše Kontrolory. Rádi Vám ohledně vyúčtování poradí.

Informace k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Čeští partneři zapojeni do projektů, které byly schválené v Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027, mohou požádat o poskytnutí dotace na spolufinancování ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Žádat je nutné v rámci k tomu určené výzvy. Pokyny pro podávání žádostí o dotaci jsou zveřejněny na našich internetových stránkách. Výše a podmínky pro získání dotace jsou uvedeny v Příručce pro české žadatele, která je zveřejněna v sekci Dokumenty.