Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Podávání žádostí

Příprava a podání žádosti

Kde se projektová žádost vytváří / podává?

Žádosti v Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 se podávají elektronicky prostřednictvím monitorovacího systému Jems.

Systém je přístupný pouze pro registrované uživatele. Vytvořte si účet v Jems.

Kdo může žádost upravovat a kdo žádost podává?

Zpracování a předložení projektové žádosti v systému Jems je možné pouze v případě, že je zde otevřena výzva k předkládání žádostí. Projektovou žádost pro otevřenou výzvu podává vedoucí partner v systému Jems. Projektovou žádost mohou vyplnit a upravit všichni uživatelé, kteří jsou k žádosti přiřazeni. Rozpracovanou  žádost v rámci otevřené výzvy můžete kdykoli uložit a později na ní dále pracovat. Budete-li chtít pracovat na projektové žádosti v době, kdy není v systému Jems otevřena žádná výzva, je vzorová žádost kdykoli k dispozici v části Dokumenty.

Podrobné informace naleznete v dokumentu Pokyny k podávání žádostí v Jems.

Kdo Vám pomůže v případě technických dotazů k Jems?

V případě technických dotazů k systému se prosím obraťte na Společný sekretariát.

Na koho se obrátit v případě obecných dotazů k žádosti?

Před podáním žádosti Vám doporučujeme obrátit se na příslušné Místo zpracovávající žádost. Rádi Vám ohledně žádostí poradí.

Co se stane po podání žádosti?

Po úspěšném elektronickém podání Vaší žádosti bude žádost zkontrolována a zhodnocena příslušnými odbornými místy a následně bude předložena Monitorovacímu výboru k rozhodnutí. Další informace k výběru projektů naleznete zde.

Jems

Důležité

Před elektronickým odesláním žádosti zkontrolujte prosím, zda byly v Jems nahrány všechny potřebné přílohy. Seznam příloh naleznete v dokumentu Pokyny k podávání žádostí v Jems.

Podmínky

Kde naleznu informace k podmínkám podpory?

Informace o podmínkách podpory a způsobu podání žádosti naleznete v sekci Podmínky podpory.

 

Lhůta pro podání žádosti

Lhůta pro podání žádosti pro projednání* projektové žádosti na 4. Monitorovací výbor:

05.03.2024 do 15:59 hod.

 

Lhůta pro podání žádosti pro projednání* projektové žádosti na 5. Monitorovací výbor:

27.08.2024 do 15:59 hod.

*Upozornění: Ani u žádostí, které budou předloženy včas, neexistuje právní nárok na projednání projektu na příslušném zasedání Monitorovacího výboru, protože pracovní náročnost kontroly závisí především na druhu a kvalitě projektu a úplnosti předložených podkladů.

Termíny dalších Monitorovacích výborů

Kdo může podat žádost?

Partneři projektu Bavorsko

veřejné instituce
výzkumné instituce
vzdělávací instituce
instituce veřejné správy
sdružení / svazy
komory / odborové svazy
ESÚS
malé a střední podniky / podniky
další

Partneři projektu Česko

výzkumné instituce
univerzity a vysoké školy
vzdělávací instituce
subjekty veřejné správy
neziskové organizace
komory / sdružení
ESÚS

Kdo se může na žádosti podílet?

Partneři projektu (viz výše)

Asociovaní partneři

Do projektu mohou být zapojeni tzv. asociovaní partneři, tj. partneři, kteří se přímo nepodílejí na realizaci projektu, ale mají zájem na výstupech projektu nebo projekt v obecné rovině podporují/vítají. Asociovaní partneři nemají nárok na dotaci, nemusí přispívat ke splnění kritérií spolupráce a jejich zapojení není v rámci projektu kontrolováno (s výjimkou situace, kdy je zapojení asociovaného partnera stanoveno jako podmínka Monitorovacího výboru pro naplánování projektu).

Asociovaní partneři nemusí odpovídat definici vhodných partnerů projektu dle výčtu uvedeného výše, musí však mít k projektu obsahovou vazbu.

Asociovaní partneři podepisují Partnerskou dohodu stejně jako ostatní partneři projektu.