Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Program

V sekci Program Vám poskytneme všechny informace okolo Programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021-2027:

 • Kde se rozprostírá dotační území?
 • Jake jsou oblasti podpory (priority) v rámci dotačního období?

 

Program INTERREG Bavorsko - Česko 2021 – 2027 je jedním ze 73 přeshraničních dotačních programů v rámci Evropské územní spolupráce (INTERREG). Oblasti podpory v rámci těchto programů jsou specificky přizpůsobeny příslušné programové oblasti s cílem konkrétně podpořit a posílit přeshraniční spolupráci.

99 mil. €

Dotační prostředky EFRR

Oblasti podpory (priority)

Priorita 1: Výzkum a přenos znalostí

 • Aplikovaný přeshraničí výzkum
 • Aktivity k přenosu znalostí

 

Objem: 10,6. mil € EFRR

Priorita 1

Display YouTube content

Data will be transmitted to YouTube.
Read more

Více k Prioritě 1 naleznete zde.

Priorita 2: Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí

 • Přizpůsobení přeshraničních ekosystémů změně klimatu
 • Opatření pro společné zvládání ekologických katastrof
 • Přeshraniční ochrana přírody a krajiny
 • Přeshraniční ochrana a zhodnocení zelené infrastruktury
 • Přeshraniční ochrana druhů

 

Objem: 20,7 mil. € EFRR

Video k Prioritě 2

Display YouTube content

Data will be transmitted to YouTube.
Read more

Více k Prioritě 2 naleznete zde.

Priorita 3: Vzdělávání

 • Nabídky vzdělávání pro děti, mládež, učně a studenty
 • Neformální vzdělávací nabídky v oblastech:
  • Environmentální vzdělávání
  • Získávání společenských nebo sociokulturních dovedností

 

Objem: 17,1 mil. € EFRR

Video k Prioritě 3

Display YouTube content

Data will be transmitted to YouTube.
Read more

Více k Prioritě 3 naleznete zde.

Priorita 4: Kultura a udržitelný cestovní ruch

 • Zhodnocení atraktivit pro udržitelný cestovní ruch
 • Koordinace služeb mobility pro turisty
 • Společný marketing turistických atraktivit

 

Objem: 32,3 mil. € EFRR

Video k Prioritě 4

Display YouTube content

Data will be transmitted to YouTube.
Read more

Více k Prioritě 4 naleznete zde.

Priorita 5: Lepší správa spolupráce

 • Budování kapacit pro přeshraniční spolupráci institucí
 • Přeshraniční odbourávání právních, administrativních a sociokulturních překážek
 • Podpora a vytváření přeshraničních sítí a platforem mimo priority 1-4
 • Projekty people-to-people

 

Objem: 18,2 mil. € EFRR

Video k Prioritě 5

Display YouTube content

Data will be transmitted to YouTube.
Read more

Více k Prioritě 5 naleznete zde.