Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Monitorovací výbor

2

Sitzung BA

Zasedání v roce

11

BY Fahne

bavorští členové s hlasovacím právem

11

CZ Fahne

čeští členové s hlasovacím právem

Prostřednictvím Monitorovacího výboru probíhá monitorování Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 dle čl. 28-30 a čl. 22 nař. (EU) 2021/1059. Monitorovací výbor dohlíží na efektivní a řádné provádění Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027. Přitom zohledňuje finanční údaje, společné ukazatele a ukazatele specifické pro program, včetně změn hodnoty ukazatelů výsledků a výstupů, pokrok při plnění kvantifikovaných cílových hodnot a milníky stanovené ve výkonnostním rámci podle čl. 16 nař. (EU) 2021/1060 a případně výsledky kvalitativních analýz.

[Translate to Czech:] 1. BA
[Translate to Czech:] 1. BA

Příští zasedání Monitorovacího výboru: 10.-11.12.2024

Předpokládané termíny příštích zasedání Monitorovacího výboru:

  • 6. MV:
  • 7. MV:
Lhůty pro podání žádosti

Zasedání Monitorovacího výboru