Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Výběr projektů

Kontrola žádosti

Po podání Vaší projektové žádosti v Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 je žádost zkontrolována pomocí tří checklistů z hlediska formálních kritérií (Formální kontrola, Kontrola přijatelnosti a Kontrola souladu s Programem).

Hodnocení projektu

Pokud splní Vaše žádost formální požadavky, je v dalším kroku hodnocen její obsah. Hodnocení se skládá ze čtyř částí: (1) přeshraniční spolupráce, (2) přeshraniční dopad, (3) kvalita obsahu a (4) přínos k cílům Programu.

Závěrečná kontrola žádosti

Po hodnocení následuje Závěrečná kontrola žádosti, která zakončuje proces kontroly a hodnocení.

Rozhodnutí o projektové žádosti

Projektová žádost může v hodnocení získat celkem 100 bodů. Od 70 bodů jsou projektové žádosti předloženy Monitorovacímu výboru k rozhodnutí. Členové Monitorovacího výboru diskutují o projektových žádostech na pravidelných zasedáních a rozhodují nezávisle. Z hlasování členů vyplyne, které projekty budou z Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 podpořeny.