Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Podmínky podpory

Podmínky podpory

Při přípravě projektu prosím zohledněte následující podmínky:

  • Na projektu se musí podílet minimálně jeden bavorský a jeden český partner.
  • Partneři si mezi sebou zvolí vedoucího partnera, který nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu.
  • Každý projekt musí být tematicky přiřazen k příslušné prioritě (resp. specifickému cíli).
  • Projekt musí mít pozitivní dopad na bavorské a české příhraničí.
  • Dotační sazba činí maximálně 80 % celkových způsobilých výdajů.

Informace o způsobilých nákladech naleznete ve Společných pravidlech pro způsobilost výdajů.

Kritéria spolupráce

Projekt musí splňovat nejméně tři ze čtyř  kritérií spolupráce:

  1. Společná příprava (povinné)
  2. Společná realizace (povinné)
  3. Společné financování
  4. Společný personál