Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Podmínky podpory

Podmínky podpory

Při přípravě projektu prosím zohledněte následující podmínky:

 • Na projektu se musí podílet minimálně jeden bavorský a jeden český partner.
 • Partneři si mezi sebou zvolí vedoucího partnera, který nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu.
 • Každý projekt musí být tematicky přiřazen k příslušné prioritě (resp. specifickému cíli).
 • Projekt musí mít pozitivní dopad na bavorské a české příhraničí.
 • Dotační sazba činí maximálně 80 % celkových způsobilých výdajů.

Informace o způsobilých nákladech naleznete ve Společných pravidlech pro způsobilost výdajů (Dokumenty -> sekce Podávání žádostí).

Kritéria spolupráce

Projekt musí splňovat nejméně tři ze čtyř  kritérií spolupráce:

 1. Společná příprava (povinné)
 2. Společná realizace (povinné)
 3. Společné financování
 4. Společný personál

1. Společná příprava (povinné)

 • Projekt musí být připraven společně minimálně jedním bavorským a minimálně jedním českým partnerem (u společné přípravy lze využít externích služeb).
   

Společná příprava se vyznačuje:
- společnými jednáními k iniciaci, plánování a přípravě projektu,
- společným vypracováním žádosti Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027,
- rozdělením úkolů jednotlivých účastníků projektu.

2. Společná realizace (povinné)

 • Projekt musí být realizován minimálně jedním bavorským a minimálně jedním českým partnerem převážně společně.
 • Všichni partneři projektu se musí aktivně podílet na realizaci projektových aktivit.
   

Hodnocení společné realizace je prováděno nezávisle na finančním objemu projektových aktivit.

3. Společný personál

 • Personál minimálně jednoho českého partnera se aktivně podílí alespoň na jedné významné aktivitě v bavorské části projektu.

nebo

 • Personál minimálně jednoho bavorského partnera se aktivně podílí alespoň na jedné významné aktivitě v české části projektu.


Najmutím externích služeb (např. zadání zakázky) nemůže být kritérium »společný personál« splněno.

4. Společné financování

 • Společné financování existuje tehdy, když rozpočet projektu obsahuje jak na bavorské, tak i na české straně minimálně 10 % celkových způsobilých nákladů projektu nebo minimálně 100 000 eur.