Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Detail

b-solutions 2.0 call for proposals

Zveřejněno dne

b-solutions a jeho rozšíření b-solutions 2.0: Solving Cross-Border Obstacles jsou iniciativy k řešení právních a administrativních hraničních překážek podél vnitřních hranic EU.

Hledány jsou návrhy zabývající se přeshraničními právními a administrativními překážkami. Zejména návrhy, které řeší strukturální rozdíly a nedostatečnou soudržnost. Příkladem jsou různé platné právní předpisy, různá správní řízení nebo chybějící právní úprava.

Kdo se může přihlásit do výzvy k předkládání návrhu b-solutions 2.0? ​

Způsobilými žadateli jsou:

- veřejné subjekty na celostátní, regionální nebo místní úrovni;

- přeshraniční subjekty;

- veřejnoprávní subjekty, včetně „veřejnoprávních rovnocenných subjektů“. ​

Další informace naleznete na odkazu: https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals