Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Detail

Aktualizace Příručky pro české žadatele!

Zveřejněno dne

Pro české žadatele byla k 1.6. aktualizována „Příručka pro české žadatele“ (2.vydání). Změny, které byly v textu učiněny, jsou (pokud relevantní) shrnuty v závěru kapitol.

Prosíme věnujte pozornost nové příloze, kterou je „Dokumentace k posouzení očekávaných dopadů změny klimatu na budovanou infrastrukturu“ (více v kap. 6.4.2 příručky a příloze 12).

Dokument s přílohami je ke stažení v sekci Dokumenty > Podávání žádostí.