Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Detail

Výzva MMR ČR pro žádosti o dotaci ze státního rozpočtu otevřena

Zveřejněno dne

1.6. 2023 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvu k podání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu.

Čeští projektoví partneři s rozpočtem mohou požádat o dotaci ze státního rozpočtu po naplánování projektu Monitorovacím výborem, nejdříve však poté, co byla s vedoucím partner projektu uzavřena ze strany Řídicího orgánu Rámcová smlouva.

Text výzvy, formulář žádosti o dotaci ze státního rozpočtu a náležitosti podání jsou zveřejněny na webu dotaceEU

Národní orgán programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027:

  • doporučuje podat žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu co nejdříve po uzavření Rámcové smlouvy
  • upozorňuje na povinnost u příjemců, jimiž jsou územně samosprávné celky (kraj, obec, dobrovolný svazek obcí) a další subjekty uvedené v § 3 písm. h) zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech jako veřejná výzkumná instituce, veřejná škola apod.) a jejich příspěvkové organizace zřídit si pro účely přijímání dotace ze státního rozpočtu účet u České národní banky (ČNB). Ostatní typy partnerů (příjemců) pro účely přijímání dotace ze státního rozpočtu mohou využít jakýkoliv bankovní účet.