Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Detail

3. zasedání Monitorovacího výboru

Zveřejněno dne

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2023 v Jáchymově zasedal Monitorovací výbor Programu INTERREG Bavorsko – Česko v programovém období 2021-2027 potřetí. Monitorovacímu výboru bylo předloženo celkem 20 projektových žádostí k projednání a pět projektových žádostí pro informaci. Celkem bylo možné naplánovat 13 projektů ve výši 7,1 mil. eur prostředků EFRR.

Pro projekty, které budou předloženy na 4. zasedání, zůstává platné usnesení týkající se ukazatelů výstupů v prioritě 1 a doporučení týkající se ukazatelů výstupů v prioritě 2. V prioritě 1 se mohou o dotaci ucházet projekty, které přispívají k typu aktivit 2 (přenos znalostí a technologií). Potenciální projekty musí významně přispívat k ukazatelům výstupu O.01 (podpořené podniky) a O.02 (podniky s nefinanční podporou). K ostatním ukazatelům výstupu v prioritě 1 mohou předkládané projekty rovněž přispívat. V prioritě 2 se hledají zejména projekty, které přispívají k přizpůsobení se změně klimatu a k ochraně životního prostředí prostřednictvím realizace pilotní aktivity. Projekty by měly pokud možno přispívat k ukazatelům výstupu O.05 (Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu),O.07 (Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu) a O.08 (Rozloha lokalit náležejících do sítě Natura 2000, na něž se vztahují ochranná a rekultivační opatření). K ostatním ukazatelům výstupu v prioritě 2 mohou předkládané projekty rovněž přispívat.