Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Detail

Společný sekretariát hledá posilu do týmu!

Zveřejněno dne

Vláda Horní Franky hledá k 1. 5. 2024 pro Společný sekretariát Programu EU INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 uchazeče na pozici Referent/-ka

Náplň práce:

 • Kontrola a hodnocení projektových žádostí na základě požadavků programu
 • Organizační činnost při přípravě, realizaci a zpracování výsledků zasedání a akcí
 • Vytváření pokynů a postupů pro realizaci programu
 • Práce s monitorovacím systémem a internetovými stránkami programu, mimo jiné zadávání nových dat, prověřování dat na základě kontrolních smyček, zpracování vyhodnocení
 • Vyhotovení zpráv a propagačních materiálů programu v němčině a češtině
 • Podpora pro subjekty podílející se na programu – překlady (čeština/němčina) a další administrativní činnosti

 

Požadavky:

 • Úspěšně ukončené vysokoškolské studium ekonomického, humanitního nebo společenskovědního oboru (Diplom-Kaufmann Univ., Diplom-Volkswirt Univ. příp. příslušný Master), resp. odpovídajícího studijního oboru v českých studijních programech (Mgr. nebo Ing.)
 • V případě vysokoškolského vzdělání, které nebylo získáno v SRN, je nutné doložit osvědčení o srovnatelném vysokoškolském vzdělání (tzv. Zeugnisbewertung) vystavené Centrálním místem pro zahraniční vzdělání (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)).
 • Plynulé ovládání němčiny a dobré znalosti češtiny slovem i písmem nebo plynulé ovládání češtiny a dobré znalosti němčiny slovem i písmem
 • Výhodou je dále dobrá znalost anglického jazyka
 • Výhodou jsou znalosti v oblasti strukturálních a investičních fondů EU
 • Dobré komunikační schopnosti a schopnost týmové práce, dobré písemné a ústní komunikační dovednosti a sebevědomé vystupování
 • Ochota učit se novým věcem, vlastní iniciativa
 • Dobré znalosti práce na PC (MS Office)

 

Nabízíme:

 • Náročnou a zajímavou práci ve Vládě Horní Franky v Bayreuthu
 • Pracovní poměr na částečný úvazek (50 %) s pružnou pracovní dobou na dobu určitou jako dočasný zástup za rodičovskou dovolenou do 30.04.2026 (kromě toho je možný dočasný pracovní poměr na plný úvazek do 30.04.2025).
 • Platové zařazení se řídí dle předpisů pro německou státní správu, platová skupina 13 TV-L (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)).
 • Možnosti dalšího vzdělávání prostřednictvím interních a externích vzdělávacích kurzů

 

Vláda Horní Franky aktivně podporuje rovné příležitosti všech zaměstnanců. Vítáme proto žádosti všech zájemců bez ohledu na jejich kulturní a sociální zázemí, náboženství, ideologii, zdravotní postižení nebo sexuální identitu. Uchazeči s těžkým zdravotním postižením budou upřednostněni, jestliže jsou jinak jejich vhodnost, kvalifikace a odborná výkonnost v zásadě stejné.

Kontaktní osoby:

Z odborného hlediska: Pan Dr. Kaňka Tel. +49 921 604 1712
Personální oddělení: Paní Endesfelder Tel. +49 921 604 1371

Důvěrné zacházení s Vašimi údaji je pro nás samozřejmostí. Odpovídající informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/service/hilfe/datenschutz/index.html

Podrobnou přihlášku můžete podat nejpozději do 29.02.2024 prostřednictvím našeho online portálu pro podávání přihlášek na adrese: https://reg-ofr.stellen.center/JLBHQ5BHW/sachbearbeiterin-mwd-vergleichbar-der-4-qualifikationsebene