Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Detail

Nové výzvy k předkládání žádostí otevřeny!

Zveřejněno dne

Od dnešního dne můžete v Jems opět podávat nové žádosti. Pro 5. zasedání Monitorovacího výboru mohou být předkládány projekty v následujících prioritách:

  • Priorita 1: Ucházet o dotaci se mohou projekty, které přispívají k typu aktivit 2 (přenos znalostí a technologií). Potenciální projekty musí významně přispívat k ukazatelům výstupu O.01 (podpořené podniky) a O.02 (podniky s nefinanční podporou). K ostatním ukazatelům výstupu v prioritě 1 mohou předkládané projekty rovněž přispívat.
  • Priorita 2: Hledají se zejména projekty, které přispívají k přizpůsobení se změně klimatu a k ochraně životního prostředí prostřednictvím realizace pilotní aktivity. Projekty by měly pokud možno přispívat k ukazatelům výstupu O.05 (Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu),O.07 (Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu) a O.08 (Rozloha lokalit náležejících do sítě Natura 2000, na něž se vztahují ochranná a rekultivační opatření). K ostatním ukazatelům výstupu v prioritě 2 mohou předkládané projekty rovněž přispívat.
  • Priorita 3: projekty z oblasti vzdělávání
  • Priorita 4: projekty z oblasti kultura a udržitelný cestovní ruch
  • Priorita 5: projekty z oblasti lepší správa Interreg a projekty setkávání

 

Lhůta pro podání žádostí končí dne 27.08.2024 v 15:59 hodin

Další informace k vytváření žádostí naleznete v sekci PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ.

Těšíme se na Vaše zajímavé projektové nápady!