Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Detail

Connecting Europe Facility Energy - přeshraniční podpora pro obnovitelné zdroje energie (CB RES)

Zveřejněno dne

Plánujete projekt v oblasti obnovitelných zdrojů energie s přeshraničním zaměřením?

Nástroj Connecting Europe v oblasti energetiky poskytne na podporu takových projektů 875 milionů eur. 

Aby byl projekt způsobilý pro financování, musí vykazovat následující charakteristiky:

1. Musí být založen na mechanismu spolupráce dle článků 8, 9, 11 a 13 směrnice RED II.
2. Musí vykazovat vyšší čisté socioekonomické přínosy ve srovnání s vnitrostátním projektem, což musí být potvrzeno analýzou nákladů a přínosů.
3. Jeho hlavní součástí musí být instalace zařízení k výrobě energie z obnovitelných zdrojů.

Více informací o podávání žádostí naleznete na odkazu: 2023 Call for Cross-Border Renewable Energy (CB RES) projects - Application process for CB RES status (europa.eu)