Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Detail

MMR: Program přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko – Česko schválil nové projekty za více než 23 milionů EUR

Zveřejněno dne

V bavorském městě Bad Griesbach se uskutečnilo zasedání monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027. Přítomní zástupci českých a bavorských ministerstev, českých krajů, bavorských zemských vlád, euroregionů a odborné sféry schválili první společné projekty pro současné období ve výši přesahující 23 milionů EUR.

“Těší mě, že česko-bavorský program pokračuje ve své velmi úspěšné jízdě. Společně s bavorsko-rakouským byl schválen jako první mezi všemi programy přeshraniční spolupráce podporovanými v rámci Evropské unie. Už teď má první podpořené projekty, které zkvalitní život v pohraničí a přispějí k odbourání bariér mezi lidmi z obou stran společné hranice,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Z 27 projednávaných projektů jich monitorovací výbor nakonec schválil 20 ve výši 23,3 miliony EUR, což činí zhruba 25 % alokace programu. Podpora směřuje do pěti oblastí, kterými jsou výzkum a přenos znalostí, přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí, vzdělávání, kultura a udržitelný cestovní ruch i lepší správa spolupráce.

Například projekt e-Tex se zaměří na přeshraniční výzkum mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, který kombinuje zkoumání vlastností elektronických textilií s vývojem aplikačně orientovaných prvků. Cílem je vyvinout v praxi použitelné inovativní e-textilie pro oblast telemedicíny a zvýšení bezpečnosti členů integrovaného záchranného systému.

Díky projektu WoBoFe pak dojde k vytvoření strategie managementu volně žijících kopytníků v obou národních parcích zohledňující návrat vlka do česko-bavorského pohraničí. Systém sledování vlků bude zahrnovat fotomonitoring, GPS telemetrii, akustický monitoring, terénní průzkumy a analýzu DNA sloužící k identifikaci jedinců a příbuzenských vztahů ve smečkách. Projekt Hrdinové řemesla pak zvýší zájem o studium řemeslných oborů mezi žáky prostřednictvím souboru vzájemně doplňujících se aktivit.

Další zasedání monitorovacího výboru se uskuteční 28. a 29. listopadu 2023 v Karlovarském kraji. Noví zájemci mohou své záměry předkládat do 16. srpna do 16.00, a to prostřednictvím monitorovacího systému Jems. 

Seznam schválených projektů je k dispozici zde.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Program přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko – Česko schválil nové projekty za více než 23 mil (mmr.cz)