Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Detail

Výroční informační akce 2023

Zveřejněno dne

V sobotu 12.08.2023 proběhl v Kulturním centru – Pivovar Domažlice v rámci Chodských slavností Česko-bavorský den. Veřejnost měla unikátní možnost poznat na příkladech úspěšných projektů z období 2014–2020 priority nového společného programu pro období 2021–2027.

Připraveno bylo celkem 7 stanovišť, po jejichž úspěšném absolvování získali návštěvníci propagační předměty česko-bavorského programu INTERREG:

  • Prioritu „Výzkum a přenos znalostí“ představila Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích prostřednictvím projektu „ARCHAEOPLANT – výzkum identifikace rostlin pomocí umělé inteligence“. Návštěvníci si vyzkoušeli 3D tisk a 3D skenování a otestovali svoji prostorovou představivost.
  • Prioritu „Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí“ reprezentoval Výzkumný ústav rostlinné výroby se svým projektem „Výskyt rizikových prvků a látek v nivních půdách na historických územích těžby rud ve východním Bavorsku a v České republice“. Návštěvníci si prověřili svoje znalosti z rostlinné říše a získali důležité poznatky o výskytu rizikových látek v půdě a o významu souvisejících odborných analýz.
  • Priorita „Vzdělávání“ byla zastoupena projektem „Magisterské studium umělé inteligence a Data Science“ Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Návštěvníky přivítal charismatický robot, se kterým si mohli popovídat. Dále si otestovali své dovednosti při řízení robotických vozidel nebo si nechali interaktivně změřit teplotu.
  • V prioritě „Kultura a udržitelný cestovní ruch“ odprezentoval Plzeňský kraj projekt „Zlatá stezka – síť turistických cest na Zelené střeše Evropy“. S nejdelší a nejatraktivnější certifikovanou pěší trasou ve střední Evropě se návštěvníci seznámili formou historicko-geografických kvízů a souvisejících informačních materiálů v podobě map a průvodců.
  • Prioritu „Lepší správa spolupráce“ uvedla obecně prospěšná společnost Úhlava svým projektem „Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí“. Návštěvníci se zabavili při netradičních hrách s tematikou živočišné říše jako bylo lovení a poznávání plyšových ryb či dojení dřevěné krávy Máni.
  • Možnosti a výsledky česko-bavorské spolupráce byly ilustrovány našimi úspěšnými videi. Během jejich zhlédnutí vyplňovali návštěvníci připravený kvíz. Jeho součástí byly i otázky týkající se Česka a Bavorska. Věděli byste například, kde lze být v české části dotačního území nejvýše? Na vrcholu hory Plechý to překvapivě není.
  • Význam podpory z fondů Evropské unie pro Česko byl znázorněn zábavnou formou v podobě kola štěstí a slepé mapy projektů Cíle 1 podpořených na našem území. Dokázali byste na ní najít například zrekonstruovaný hrad Svojanov? A dále čerstvě dokončenými atraktivními mapami vzorových projektů přeshraniční spolupráce Česka nejen s Bavorskem, ale také se Saskem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem, pro které byly rovněž k dispozici kvízy.

 

Obrovský úspěch u dětí i dospělých měli lví maskoti Václav a Leopold, s nimiž se často fotografovali, a rovněž ochutnávky neodolatelných rohozenských „půďáků“ s tvarohovou, makovou a hruškovou náplní. Ty se sice pečou při slavnostních příležitostech až v okolí již zmiňovaného hradu Svojanov, ale mají velmi podobný základ jako místní chodské koláče.